Vi stödjer motorsporten i Sverige

Vi vill se motorsporten växa.

Vi stödjer först och främst olika evenemang och tävlingsserier så som Porschesportscup
Veidec Dragracefestival mfl, Vi stödjer även Nitroz Web-TV-sändningar när vi kan.

Reklambudgeten är det som avgör hur mycket vi varje år kan lägga ner på olika evenemang
sen stödjer vi några enstaka förare men vår huvudprio är evenemang.
Övriga evenemang Så som .........

Reklam